Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Dzikir pagi dan petang ialah sebuah kumpulan doa-doa sebagai mana Nabi kita Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam contohkan melalui haditsnya dan pelaksanaannya di kerjakan pada waktu pagi dan sore hari.

Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di antara dzikir-dzikir dan doa yang disyariatkan bagi setiap muslim dalam sehari semalam ialah dzikir pagi dan petang, bahkan untuk dzikir tipe ini ialah dzikir yang terikat dengan waktu yang paling banyak disebutkan dalam banyak dalil syar'i.

Waktu Pelaksanaan Dzikir Pagi ini Setelah selesai shalat subuh sampai terbitnya fajar

Anda juga bisa mendownload Dzikir Pagi ini gratis yang telah kami sediakan pada link dibawah artikel

Berikut adalah Bacaan Dzikir Pagi yang berhasil saya rangkum dari berbagai sumber terpercaya

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi (oleh Allah dari berbagai gangguan) hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang (HR. Al Hakim (1: 562). Di shahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 655)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Siapa yang mengucapkannya masing-masing tiga kali ketika pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya ( HR. Abu Daud no. 5082, Tirmidzi no. 3575.sanad hadits ini hasan menurut Al Hafizh Abu Thohir)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Meminta pada Allah kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya, juga supaya terselamatkan dari kejelekan di hari ini dan kejelekan sesudahnya. Di dalamnya berisi pula permintaan agar terhindar dari rasa malas padahal mampu untuk beramal, juga agar terhindar dari kejelekan di masa tua. juga supaya terselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang merupakan siksa terberat di hari kiamat kelak (HR. Muslim no. 2723. Lihat keterangan Syarh Hisnul Muslim, hal. 161)

Baca Juga : 

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

HR. Tirmidzi no. 3391 dan Abu Daud no. 5068. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barangsiapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga (HR. Bukhari no. 6306)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah pernah meninggalkan do’a ini di pagi dan petang hari. Di dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah (HR. Abu Daud no. 5074 dan Ibnu Majah no. 3871. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Do’a ini diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada Abu Bakr Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu untuk dibaca pada pagi, petang dan saat beranjak tidur (HR. Tirmidzi no. 3392 dan Abu Daud no. 5067. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahawa sanad hadits ini shahih.)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya (HR. Abu Daud no. 5088, 5089, Tirmidzi no. 3388, dan Ibnu Majah no. 3869. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka pantas baginya mendapatkan ridha Allah (HR. Abu Daud no. 5072, Tirmidzi no. 3389. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Dzikir ini diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada Fathimah supaya diamalkan pagi dan petang ( HR. Ibnu As Sunni dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 46, An Nasai dalam Al Kubro (381/ 570), Al Bazzar dalam musnadnya (4/ 25/ 3107), Al Hakim (1: 545). Sanad hadits ini hasan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 227)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : (HR. Ahmad (3: 406). Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Lihat pula As Silsilah Ash Shahihah no. 2989)

Baca Juga : 

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Barangsiapa yang mengucapkan kalimat ‘subhanallah wa bi hamdih’ di pagi dan petang hari sebanyak 100 x, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu(HR. Muslim no. 2692.)
Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Barangsiapa yang membaca dzikir tersebut di pagi hari sebanyak sepuluh kali, Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak, Allah akan melindunginya dari gangguan setan hingg petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula(HR. An Nasai Al Kubra 6: 10)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut dalam sehari sebanyak 100 x, maka itu seperti membebaskan 10 orang budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, dirinya akan terjaga dari gangguan setan dari pagi hingga petang hari, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali oleh orang yang mengamalkan lebih dari itu ( HR. Bukhari no. 3293 dan Muslim no. 2691)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Keutamaan : Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan pada Juwairiyah bahwa dzikir di atas telah mengalahkan dzikir yang dibaca oleh Juwairiyah dari selepas Shubuh sampai waktu Dhuha (HR. Muslim no. 2726)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

(HR. Ibnu Majah no. 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

(HR. Bukhari no. 6307 dan Muslim no. 2702.)

Download Dzikir Pagi PDF

Demikianlah Dzikir pagi ini,semoga bermanfaat bagi kita semua Amin. Allahu a'lam


Referensi :

https://rumaysho.com/1636-bacaan-dzikir-pagi.html

https://muslim.or.id/29658-keutamaan-dzikir-pagi-dan-sore-1.html

0 Response to "Lafadz Dzikir Pagi Sesuai Sunnah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel